Nyhedsbrev 1. halvdel 2019

Med dette nyhedsbrev ønsker gadeforeningens bestyrelse og festudvalg at informere nuværende og interesserede nye medlemmer om gadeforeningens planlagte arrangementer. Forslag til arrangementer for såvel voksne som børn modtages gerne. Nærmere information om gadeforeningen fås på www.skovalleen.dk

Aktuelt                                                                                                            

Bestyrelsen for gadeforeningen skovalleen har, på initiativ af Bo nr. 20, ansøgt om tilskud fra puljen

”Generationsmøder om fælles aktiviteter i lokalområdet” hos Odense kommune, der havde ansøgningsfrist d. 17 marts 2019. Se mere om puljen her: https://www.odense.dk/brug-byen/puljer-og-stoette/tilskud-til-generationsmoeder/generationsmoeder-om-faelles-aktiviteter-i-lokalomraadet

Der blev i ansøgningen lagt vægt på nedenstående:

Skovalleen er en gennemfartsvej, og det sætter begrænsninger i forhold til at dyrke de daglige relationer på tværs af generationer og naboskel på vejen.Gadeforeningen Skovalléen har bl.a. som formål at tilvejebringe et større socialt fællesskab på tværs af generationer (http://www.skovalleen.dk).

Gadeforeningen Skovalléen vil derfor gerne skabe et fysisk rum for, at man på skift i haverne har mulighed for at mødes til fællesspisning og aktiviteter på tværs af generationer. Det har tidligere været muligt for foreningen at benytte spejdehytten tæt ved Fruens Bøge station til foreningens officielle aktiviteter, men dette er ikke længere en mulighed.

Derfor ansøges om et telt og rekvisitter til aktiviteter, så foreningen fortsat kan mødes til fællesspisning og aktiviteter på tværs af generationer til aktiviteter der også fremmer bæredygtighed/miljø i haverne på vejen.Rekvisitter og aktiviteter forankres i foreningens bestyrelse, der med afsæt i foreningens årshjul udbyder og indkalder til aktiviteter for alle vejens beboer

Vi har været så heldige at få godkendt vores ansøgning, og har nu penge til at indkøbe telt og andre rekvisitter til at fremme vores samvær på tværs af generationer: https://www.odense.dk/presse/pressemeddelelser/pressemeddelelser-2019/fra-mormor-mad-til-biavl-paa-tvaers-af-generationer

Bestyrelsen vil tage initiativ til indkøbene jf. ansøgningen og vil bl.a. kontakte festudvalget med henblik på indkøb af telt.

M.v.h.

Bo

Betaling af kontingent                                                                                    

Nyt fra kasseren (Esben nr. 4):

Følgende husstande har betalt kontingent i 2018/2019:
2B, 4, 7, 8, 12, 13, 17, 18A, 21, 23, 25, 29, 31

Der blev modtaget flere indbetalinger omkring generalforsamlingen i august 2018. Disse regnes for tilhørende foreningsåret 2017/2018, fordi indbetaling blev ændret fra bagud til forud og fordi disse husstande ellers ville have sprunget et års indbetaling over, sammenlignet med de betalende husstande på vejen. Eventuelle spørgsmål kan rettes til kasser Esben på mobil nr. 4047 3773.

15-16/6-2019: Forårs-containerweekend       

Der opstilles to containere på Skovalléen til frisk have-og hækaffald denne weekend og tilsvarende senere i efteråret (se nedenstående). Traditionen tro afsluttes forårets haveweekend med grill-komsammen søndag eftermiddag, hvor gadeforeningen er vært. Når tiden nærmer sig meldes tidspunkt og sted ud ved opslag på containerne i løbet af weekenden.

17/8-2019: Gadefest

På sidste års generalforsamling blev det besluttet at opsplitte generalforsamling og gadefest og dermed afholde disse arrangementer på to forskellige datoer. Sæt et stort kryds i kalenderen.

18/9-2019: Generalforsamling

Som ovenfor nævnt afholdes næste års generalforsamling adskilt fra gadefesten en hverdagsaften. Sæt et stort kryds i kalenderen.

2-3/11-2019: Efterårs-containerweekend                                                    

Der opstilles igen to containere på Skovalléen til haveaffald.

22/12-2019: Jul i garagen

Afholdes hos interesserede på vegne af gadeforeningen.

 

De bedste hilsener fra

Bestyrelsen og Festudvalget.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *