Gadeforeningens trailer

Retningslinjer for lån af gadeforeningens fælles trailer

Gadeforeningen har en fælles trailer, som kan lånes af gadeforeningens medlemmer.

Reservation af traileren sker via foreningens facebook-gruppe efter ”først til mølle princip”.

Traileren står parkeret hos (Bjarne og Sanne) nr. 18A.

Traileren ejes af Peter og Lone i nr. 23, som stiller traileren til rådighed for medlemmerne. Gadeforeningen varetager vedligeholdelse på traileren og betaler for almindelig slitagereparationer som f.eks. skift lyspære osv.

  1. Foreningens trailer kan kun lånes af medlemmer af foreningen.
  2. Der kan ikke tegnes forsikring på traileren, så låner er selv erstatningspligtig for skader på trailer og skader på andres ejendom.
  3. Såfremt der sker skader på traileren, skal dette straks meddeles til kassereren, og reparation vil ske for låners regning.
  4. Låner er selv ansvarlig for at besigtige trailer for eventuelle fejl og mangler ved afhentning og anmelde eventuelle skader til foreningens kasserer (Esben nr. 4) på mail esben@flindt.com
  5. Kopi af trailerens registreringsattest findes på foreningens Facebook-gruppe og skal udskrives og medbringes ved kørsel.
  6. Traileren må ikke overbelastes.
  7. Traileren skal afleveres tømt og rengjort.