Helhedsplanen for Dalum Papir og tilhørende arealer

Orientering om Helhedsplanen for Dalum Papir og tilhørende arealer.

Dette brev er en orientering om hvad kommunen har gang i vedrørende bebyggelse af Dalum Papir og tilhørende jordarealer, og hvad repræsentanter fra vejforeningerne har af ønsker for dette område og hvordan vi har handlet indtil nu.

Det er også en opfordring til at bakke os op i den kamp vi har indledt. Så læs videre.

Området ved Dalum Papirfabrik er i fokus. Odense kommune har vedtaget en helhedsplan som beskriver, hvordan kommunen – efter forhandling med lodsejerne – forestiller sig at området kan udvikles. Man vil bygge 800 boliger, det svarer til ca. 20 villaveje i vores kvarter.. Alle disse mennesker vil skulle køre ud på Dalumvej og Zachariasvej!! Der skal bebygges tæt på åen, på trods af en åfredning fra 2010, som er gennemført på foranledning af Fyns Amt 2010. Helhedsplanen kan ses på kommunens hjemmeside. https://www.odense.dk/-/…/dalum-papirfabrik/helhedsplan-dalum-papirfabrik.pdf?

Vi mener, at et så stort og spændende grønt område omkring Odense Å rummer helt andre muligheder.

Vi er 5 gadeforeninger, der er gået sammen for at følge med i, hvad der sker og for at sikre at beboerne får indflydelse

Vi vil arbejde for et sammenhængende grønt område gennem hele Odens langs åen, og vi ønsker både at aflaste og supplere Fruens Bøge Skov og Engen. Her foregår et væld af aktiviteter såsom revy, motorcykeltræf og diverse løb, og de nærliggende gader er om sommeren ofte forvandlet til P-pladser.

Det smukke rekreative område blev oprettet i 1875, købt af Odense Kommune – vi synes det er på tide at udvikle det meget populære område, der forbindes med papirfabrik området med et stisystem. På det nye område kan der blive mulighed for både natur og rekreative aktiviteter.

 

HVAD HAR VI GJORT:

  • Vi har sendt et brev til Udvalget for By og Kultur og argumenteret for ovennævnte og bedt om et møde
  • Vi har fået accept på et møde med udvalget i det nye år. Mødet, et dialogmøde med Odense kommune, bygherrer, rådmand og borgere blev afholdt Mandag d. 13 januar i Dalumhallen, omtales sidst i brevet.
  • Vi har fået aktindsigt i al korrespondance mellem forvaltning og ejere, mellem byråd og forvaltning. Vi ønsker, at finde ud af hvordan Helhedsplanen kunne få så omfattende et boligbyggeri, og bringes til fremlæggelse uden at vi har hørt noget om den, og det på trods af ”spørgen” til planer for området
  • Vi har gået tur i området onsdag d. 13 december med Anders Berthelsen og Brian Skov og orienteret dem om vores tanker. Begge er medlemmer af det nye udvalg for By og Kultur. Efter turen deltog begge i et uformelt møde med vejforeningens repræsentanter. På mødet gav AB og BS udtryk for at de ville undersøge muligheder for ændringer i helhedsplanen med henblik på at få større grønne områder.
  • Vi har holdt 3 møder og afholder fortsat møder efter behov
  • Vi har skrevet læserbreve til Fyns Stiftstidende. Dalum Papir- en chance, der ikke kommer igen. Dalum papir og Odense Ådal, Dalum Papir igen . Ud over vores læserbreve har andre odenseanere også skrevet fx Lad ikke Papirfabrikken blive en ny TBT skændsel
  • På dialogmødet d. 13 januar uddelte vi flyers til de fremmødte. Se vedlagte fil – Flyers

 

DIALOGMØDE D. 13 JANUAR 2018 I DALUMHALLEN

Den vedhæftede artikel Chancen for den rigtige løsning kommer kun en gang var i Fyens Stiftstidende dagen efter tirsdag d. 14 jan. Læs den. Den er helt i overensstemmelse med vores ønsker.

 

HVAD VIL VI GØRE FREMOVER:

Vi vil på alle måder forsøge at påvirke beslutningstagerne.

Vi ønsker
– at område 3 i Helhedsplanen bliver et grønt og rekreativt område,
– at området langs åen, får minimum en 40 m bred bræmme,
– at der etableres en bred åsti til fodgænger, cyklister, kørestolsbrugere og barnevogne mm, som forbinder og at åstien forbindes til det øvrige net af åstier.

 

HVAD KAN I GØRE:

Vi ønsker at alle beboere vil bakke os op og komme til større fællesmøder, hvis vi indkalder, som det var tilfældet ved dialogmødet.
Vi ønsker at alle vil skrive under på en elektronisk underskriftindsamling, hvis vi etablerer en sådan
Vi håber at I er aktive, hvis I har noget at bidrage med

Har du lyst til at være med i arbejdet eller blot komme med forslag, kan du kontakte repræsentanterne fra Skovalleen ved at sende en mail .

Erik Boye                          Skovalleen 22 liserikboye@gmail.com

Lone Thellesen                 Skovalleen 12 lone@thellesen.dk

Tina Lyneborg Jensen      Skovalleen 4 Lyneborg90@hotmail.com

Kirsten Frandsen            Skovalleen 29 kirstenfrandsen84@gmail.com

 

Vedhæftede filer til orientering:

 

 

 

 


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *