Referat fra Generalforsamlingen Gadeforeningen Skovalleen 2016

 • Formandens beretning blev godkendt
  • Kommentar – sæt gang i vejbump
 • Kasseren gennemgik revideret regnskab
  • Hjullejerne på traileren er gået
  • t. 22 betalende husstande – måske flere på vej
  • Regnskabet blev godkendt
 • Valg af ny bestyrelse
  • Claus & Buller modtager ikke genvalg
  • Kate bliver
  • Jesper og Knud tilbyder at hjælpe hvia alt går galt
 • Ny bestyrelse består af:
  • Tina, Kate, Tom, Jesper og Pernille
 • Tidspunkt for sommerfest 2017 er 19/8-2017 (3 lørdag i august)
 • Container: 16-18/6- 2017 samt 4-6/11-2017
 • Jule tamtam- Søndag d 18/12-2016
 • Festudvalget
  • Lone L
  • Kate
  • Knud
  • Lone
 • Revisor: Esben
 • Næste års kontingent: 400 kr

 

Referat af Pernille, nr. 33

Der er lukket for kommentarer.